CHỦ TỊCH N&G GROUP PHÁT BIỂU TẠI KỲ HỌP 15 HĐND TP HÀ NỘI (KHOÁ XV)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta