Ông Nguyễn Hoàng phát biểu tại kỳ họp thứ 2, HDND TP Hà Nội
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta