Thành lập Tổ hợp Techno-Park tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta