Thư viện pháp luật
06:56 | 26/11/12
Theo Thông tư số 96/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 18/8/2011, Nhà nước sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.
06:56 | 25/11/12
Khung giá đất chi tiết năm 2011 của Hà Nội Giá đất Hà Nội năm 2011 nằm trong mức tối thiểu là 2,34 triệu đồng mỗi m2 thuộc đường 72 qua phường Dương Nội, Hà Đông. Các phố Hàng Ngang, Hàng Đào có giá cao nhất là 81 triệu đồng như năm 2010.
06:54 | 17/03/12
Quyết định về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp Hỗ trợ
06:54 | 26/11/11
Quyết định Ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
07:45 | 29/03/11
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm Công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Sien I&D
Vesta
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội